Johan August Gripenstedt var en brinnande ande i en bräcklig kropp. Med honom inleddes det svenska välståndsundret.

Som finansminister i mitten av 1800-talet frigjorde Gripenstedt landets ”slumrande krafter”. Han förverkligade frihandeln, finansierade järnvägarna, avvecklade stånden och skråna och slog vakt om freden. Han förespråkade en pragmatisk ”medelväg” i politiken och hävdade att det fattiga Sverige skulle bli ett av världens rikaste länder. Per T Ohlsson berättar historien om Johan August Gripenstedt, det moderna Sveriges länge bortglömde föregångsman.

Sina reformer drev han igenom snabbt och ibland hänsynslöst, besatt av sitt uppdrag och plågad av sjukdom. Fåfäng och machiavellisk skaffade sig ”J.A.G.” som den självmedvetne Gripenstedt gärna kallade sig, fiender i alla läger. Han dog bruten och bitter, men efter 100 år av tillväxt stod det klart att det var han som röjde väg för en ny tid: vår egen.

100 år av tillväxt är en uppdaterad återutgivning av boken som utkom första gången 1994.

Per T Ohlsson är journalist, författare och Senior Columnist i Sydsvenskan. Hans senaste bok, en biografi över Herbert Felix, heter Konservkungen.

Per T Ohlsson:
100 år av tillväxt. Johan August Gripenstedt och den liberala revolutionen
Timbro
Utkom i november 2007