Smitta och gränsarbete i skuggan av Förintelsen

Sommaren 1945 fördes tusentals överlevande från koncentrationslägret Bergen-Belsen till Sverige i en räddningsaktion genomförd av United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA) i samarbete med Svenska Röda Korset och svenska myndigheter. Folke Bernadottes omtalade vita bussar var inte den enda svenska humanitära insatsen vid denna tid.

Mottagandet av de medtagna och ofta sjuka flyktingarna ansågs innebära risker för smittspridning, som hanterades genom upprättandet av en medicinsk spärr. Det gränsarbete som krävdes för att upprätthålla spärren bestod bland annat av närgångna kroppsliga undersökningar, DDT-behandlingar mot ohyra och kontroller av de överlevandes sexuella hälsa och moral.

I denna bok redogör tre etnologer för den medicinska spärrens utformning och implementering. Läsaren får följa läkares, sjuksköterskors och kuratorers vardagliga arbete med de överlevande — inledningsvis i det för ändamålet upprättade Swedish Transit Hospital i Lübeck, därefter på mottagningsstationer, karantäner, beredskapssjukhus och förläggningar runt om i Sverige.

Författarna belyser huvudsakligen den svenska personalens arbete, men de överlevande ses inte som passiva offer. I boken framgår att de utvecklade taktiker som i vissa fall utmanade läkarnas, sjuksystrarnas och kuratorernas möjlighet att styra.

Den medicinska spärren är den första systematiska studien av UNRRA-aktionen och en viktig pusselbit i forskningen om Sveriges roll under och efter andra världskriget.

Britta Zetterström Geschwind är filosofie doktor i etnologi vid Lunds universitet och forskningskoordinator vid Sveriges museum om Förintelsen. Markus Idvall är professor i etnologi vid Stockholms universitet. Fredrik Nilsson är professor i nordisk etnologi vid Åbo Akademi. Han disputerade med avhandlingen I rörelse. Politisk handling under 1800-talets första hälft

Britta Zetterström Geschwind, Markus Idvall & Fredrik Nilsson:
Den medicinska spärren. Smitta och gränsarbete i skuggan av Förintelsen
Makadam förlag
Utkom 2023