Svenska fartyg i allierad charter 1940–1945

Sverige blev under andra världskriget en icke krigförande enklav omgärdad av Tyskland och de ockuperade länderna. Sedan Nazityskland i april 1940 lagt ut minfält mellan Jylland och Sydnorge, den så kallade Skagerackspärren, blev cirka 60 procent av den svenska handelsflottan inlåst i Östersjön. Resterande 40 procent, som sysselsatts i vidsträcktare fart, blev samtidigt utestängda från att komma ”hem”. Större delen av dessa fartyg kom att befraktas antingen av brittiska eller av amerikanska myndigheter.

Under andra världskriget förlorades totalt 262 svenska handelsfartyg, innanför och utanför ”spärren”. Samtidigt omkom cirka 1 800 svenska sjömän. Siffran är osäker då många av dem var mönstrade i brittiska, amerikanska eller norska fartyg.

Sveriges export av järnmalm till Nazityskland, vilken till stor del gick med svenska fartyg innanför ”spärren”, liksom den för Sveriges försörjning betydelsefulla Göteborgstrafiken, har fått flera skildrare. Däremot har fartygen utanför ”spärren”, de som drog laster åt de allierade, inte tidigare uppmärksammats på samma sätt. Trots att de faktiskt var med om att vinna andra världskriget.

Den här boken handlar om flertalet av dessa fartygs öden. Och tar i bilagor upp samtliga de svenska fartyg som återfinns dokumenterade i engelska och amerikanska arkiv samt konvojresor som de gjorde över Nordatlanten och till Gibraltar eller Freetown.

John E Persson:
Dödens roulette. Svenska fartyg i allierad charter 1940–1945
Breakwater Publishing
Utkom 2017