Våra historiska arkiv

Länge har det saknats en handbok som ger en överblick över det rika historiska källmaterial som finns i våra svenska arkiv. I tidigare böcker har fokus legat på ett område eller delar av det arkivmaterial som finns att tillgå. Boken Våra historiska arkiv är en översikt som visar vilken generös resurs våra ovärderliga arkiv är och tar ett grepp om skilda ämnesområden och vilka material som återfinns i olika arkiv.

Historikern och arkivarien Claes Westling riktar sig till alla med ett intresse för historisk forskning, lärare och studenter på alla nivåer, journalister, arkeologer, kulturarbetare samt släkt- och hembygdsforskare. Författarens ambition är att boken ska vara ett stöd för dem som redan använder våra arkiv men också att tjäna som en inspiration och bjuda in nya användare. Det blir allt vanligare att arkivforskning bedrivs uteslutande digitalt med hjälp av de arkiv som finns tillgängliga på internet, men en överväldigande stor del av våra historiska arkiv finns endast i form av pergament och papper – en slumrande skatt som bara väntar på att upptäckas.

Claes Westling är förste arkivarie vid landsarkivet i Vadstena och har mer än 35 års erfarenhet av arkivforskning och ett särskilt intresse för de äldre, icke-digitaliserade, arkiven. Han disputerade med Småstadens dynamik. Skänninges och Vadstenas befolkning och kontaktfält ca 1630-1660 och har skrivit handböckerna Domstolsforska och Släktforska i städer samt en rad genealogiska artiklar.

Claes Westling:
Våra historiska arkiv. En slumrande skatt
Nordic Academic Press
Utkom 2022