Visingsö från bronsålder till medeltid

Visingsöartiklar – tolv artiklar om Visingsö från bronsålder till medeltid är resultatet av de två första årens arbete inom projektet ”Vätterns pärla – Visingsö från bronsålder till medeltid”. Projektet är ett samarbete mellan forskare från olika institutioner intresserade av Visingsös förhistoria och medeltid.

Det övergripande syftet med artiklarna är att sammanställa en kunskapsbas som kan ligga till grund för fortsatt forskning i projektets nästa etapp. De många och intressanta fornlämningarna på ön gör det viktigt att diskutera huruvida Visingsö är unikt och i så fall på vilket sätt. Vilka perioder och lämningar är värda att studera vidare? Vilka nya perspektiv kan vara fruktbara att utgå från och använda vid studiet av Visingsö?

Genom författarnas specialkompetenser bildar artiklarna fyra olika block. De två första tar upp Visingsös förhistoria och medeltid, följt av block tre där ön studeras utifrån andra ämnen än den traditionella arkeologin och block fyra som blickar ut mot omland och omvärld.

Artiklarna i boken är bland andra Mikael Nordströms ”Bronsåldersspår – en sammanställning av fynd och fornlämningar från bronsålderns Visingsö”, Kristina Janssons ”Unikt eller allmänt? – ett långhus på Visingsö som källa till omlandskontakter”, Peter Carellis ”Visingsö-borgen – den svenska kungamaktens centrala residens under tidig medeltid” och Jes Wienbergs ”Visingsö, Sverkersätten och kyrkorna”.

Påvel Nicklasson (redaktör):
Visingsöartiklar – tolv artiklar om Visingsö från bronsålder till medeltid
Jönköpings läns museum
184 sidor, häftad, illustrerad
Utkom 2000