Svenska prästgårdar

Den svenska prästgården med sitt rymliga men inte alltför stora hus i en vacker trädgård motsvarar nog för många det ideala hemmet. Den representerar det bästa i svenskt bostadsbyggande och möjliggör en tillvaro av intellektuella övningar omväxlande med lantligt uteliv i fiska luften.

På drygt 15 år har merparten av de 2 300 prästgårdarna sålts till privata ägare. Martin Giertz har under de senaste två åren rest runt och fotograferat ett 50-tal prästgårdsmiljöer och intervjuat många nyblivna prästgårdsägare. I Svenska prästgårdar ges för första gången en bred kulturhistorisk skildring av den svenska prästgårdens historia.

Boken riktar sig till ”alla som en gång bott i en prästgård, men också till alla de nya ägare som nu tar över efter kyrkan. Och kanske till dem som drömmer om att en dag bo på en prästgård. De nya ägarna vill säkert veta mer om det kulturarv de ska förvalta. Kanske vill de också ha lite tips om byggnadsvård och ’gräv där du står’-forskning från en medbroder som upptäckt hur roligt det är att leta i arkiv och ta bort gamla tapetlager. Och som under 20 år restaurerat sin egen prästgård”, skriver Martin Giertz.

Martin Giertz är humanistisk forskare, universitetslärare och journalist.

Martin Giertz:
Svenska prästgårdar. Kulturarv, trädgårdar, byggnadsvård
Carlsson Bokförlag
Utkom 2009