En av regeringens kultursatsningar i budgetpropositionen för 2014 var 3 miljoner kronor i ökat anslag till Institutet för språk och folkminnen. Men anslagsökningen gör inte att generaldirektör Ingrid Johansson Lind ändrar beslutet att lägga ner verksamheten i Umeå och Lund. [SR Kulturnytt]

https://sverigesradio.se/artikel/5649773