En unik bronsmask från den romerska armén kommer att visas på Fornsalen i Visby under våren, för att därefter plockas bort för konservering. [HelaGotland]   Bronsmasken på Fornsalen. Foto: Fornsalen

https://helagotland.se/samhalle/unik-bronsmask-visas-pa-fornsalen-10680716.aspx