Sverige räddar FN:s arkivmaterial om Dag Hammarskjöld

Regeringen har i dag beslutat att ingå ett avtal med Förenta Nationerna om bevarande av arkivmaterial om Dag Hammarskjöld. Avtalet undertecknas torsdagen den 19 december vid en ceremoni i FN:s högkvarter i New York.

I FN:s arkiv förvaras en mängd historiskt värdefullt material, bland annat filmmaterial om svensken Dag Hammarskjöld, som var FN:s generalsekreterare under åren 1953-1961. Filmerna riskerar att efterhand förstöras om inte åtgärder vidtas för deras bevarande. Sverige och FN har därför överenskommit att filmerna skall föras över till Sverige för att tas om hand här. Svenska Filminstitutet kommer att restaurera och bevara filmerna för FN:s räkning. De kommer därefter att finnas tillgängliga för forskning och studier hos Statens Ljud- och Bildarkiv. Filmmaterialet kommer även att finnas tillgängligt digitalt vid FN:s högkvarter i New York.

– Det är mycket positivt att Sverige på detta sätt kan bidra till bevarandet av det viktiga historiska arv som filmerna representerar. Dag Hammarskjöld var och är en av FN:s förgrundsgestalter och vi är stolta att Sverige ges detta förtroende, säger utrikesminister Anna Lindh i en kommentar.

(2002-12-12)