Tryckfrihetsförordningen nominerad som världsminne

Tryckfrihetsförordningen. Foto: Jens Östman

Foto: Jens Östman

Svenska Unescorådet har nominerat Tryckfrihetsförordningen från 1766 till Unescos lista över världsminnen. Bakom nomineringen står Riksarkivet och Kungliga biblioteket.

Yttrandefrihet betraktas i dag som den mest grundläggande av mänskliga rättigheter och den som möjliggör de andra rättigheterna. Den svenska tryckfrihetsförordningen från 1766 anses numera allmänt ha varit den första i världen och den etablerade även den i nära två sekel världsunika svenska offentlighetsprincipen. Sveriges lagstiftning och långa historiska tradition på området har därför global betydelse.

Nomineringen omfattar de källor på Riksarkivet som berättar om lagstiftningens tillkomst. Dessutom ingår en del av det som blev förordningens omedelbara resultat i form av trycksaker och pamfletter som i dag förvaras på Kungliga biblioteket. Samlingarna utgör tillsammans en världsunik dokumentation av ett viktigt steg i de mänskliga rättigheternas utveckling och demokratins framväxt.

Listan över världsminnen i Sverige omfattar i dag Dag Hammarskjölds samling, Alfred Nobels familjearkiv, Ingmar Bergmans arkiv, Astrid Lindgrens arkiv, Stockholms stads byggnadsritningar och Codex argenteus (Silverbibeln).

(2021-12-01)