Sveriges först utbildade kvinnliga läkare

Läkarinnor är berättelsen om de första kvinnorna som utbildade sig till läkare i Sverige, Karolina Widerström och de femton som följde närmast efter. De var pionjärer som bröt ny mark efter det att kvinnan 1870 fick tillträde till högre utbildning på universitet och högskolor.

Läsaren får följa dessa självständiga och målmedvetna individer, från olika barndomsmiljöer till etablerade, utövande läkare. Varifrån kom de? Varför valde de att bli läkare? Vad innehöll studierna? Vilka blev deras specialiteter och var slog de sig ner? Hur såg deras familjesituation ut och hur aktiva var de i övrigt i samhället?

”Det är inte lätt att hålla isär dem, och det är heller inte nödvändigt”, konstaterar författaren. Det är den samlade brokiga bilden som visar hur det var att bli och vara kvinnlig läkare då.

Gudrun Nyberg är själv medicinare, forskare och författare till en rad medicinhistoriska böcker, bland annat Medicinen, människorna, vården. Hundra år i Göteborg.

Gudrun Nyberg:
Läkarinnor. Sveriges först utbildade kvinnliga läkare
Carlsson Bokförlag
Utkom 2021