Vägen till Nidaros längs medeltida pilgrimsleder

Lennart Jörälv, journalist och författare, berättar om Olavskultens bakgrund och praktiska utövning. Han skildrar Olav Haraldssons liv, från ungdomens vikingatåg till döden på slagfältet och ”återuppståndelsen” som helgon i Nidaros, där kulten blir den mest populära i Norden.

De olika pilgrimslederna genom Sverige och Norge och pilgrimsfärdernas vedermödor beskrivs, liksom de spår som kulten avsatt i Sverige i form av Olavskyrkor, skulpturer, offerkällor och sägner.

Lennart Jörälv:
Vägen till Nidaros. Längs medeltida pilgrimsleder genom Sverige och Norge
Wahlström & Widstrand
237 sidor, inbunden, illustrerad
Utkom i april 2000