Textilskatter i svenska museer

Hur kan en gammal textil se så oförstörd ut? Vad är original och vad är tillsatt material? Hur har konservatorn behandlat den? Vad gör en konservator med 35 000 textilföremål när malen har gjort sitt intrång i magasinet? En gång behövdes en simbassäng för att rengöra en fana! Varför tillverkar man ibland kopior av föremålen? Hur kan det se ut i ett textilarkiv? Hur förvarar man linne i sitt hem? Konservatorer berättar om spännande undersökningar, ger information och tips! Hjälpmedlen kan vara allt från natursvampar och pincetter till modern konserveringsteknik som svepelektronmikroskop och ultrasonic mister.

Medlemmar i Svenska Föreningen för Textilkonservering, SFT, har skrivit denna bok för att förmedla de fakta, de tankar och känslor som infinner sig då konservatorer arbetar med föremålen. Tjugoåtta konservatorer från ett 15-tal svenska museer och andra institutioner berättar med delvis nya infallsvinklar om det arbete som ligger bakom varje utställd och magasinerad textil.

Det utförda konserveringsarbetet är ofta helt osynligt för museibesökaren då de flesta åtgärderna är understödjande och dolda. Konserveringar görs för att bevara föremålen så länge som möjligt. Att konservera en textil innebär att man efter arbetet skall kunna urskilja vad som är en konserveringsåtgärd och vad som är ursprungligt utan att föremålets helhetsintryck förändras.

Boken är den första i sitt slag som berättar om ett hitintills dolt kvinnligt yrke, textilkonservatorns. Här vill man skapa förståelse för den del av vårt textila kulturarv som finns på våra museer och som handhas av ett 50 tal yrkesverksamma textilkonservatorer. Varje konservator kan ha ett ansvar för tusentals mycket ömtåliga textilier.

Textilkonservatorn står mitt i dagens IT-samhälle. De använder modern teknik tillsammans med beprövad sömnadskonservering för att bevara textilarvet och förmedla gångna tiders traditioner till dagens medvetna museipublik och kommande generationers textilälskare.

Textilskatter i svenska museer – konservatorer berättar
Svenska Föreningen för Textilkonservering
184 sidor, inbunden, illustrerad
Utkom 2000