Tio stulna böcker tillbaka på Kungliga biblioteket

De tio böckerna. Foto: Jens Östman/KB

De tio böckerna. Foto: Jens Östman/KB

Mellan 1995 och 2004 stals 62 äldre och mycket värdefulla böcker från Kungliga biblioteket av den dåvarande handskriftschefen. I dag kan tio av dem återbördas till KB tack vare en donation. Det handlar om böcker från tre århundranden, som tillhört kungligheter och stora boksamlare innan de införlivades i bibliotekets samlingar.

De omfattande stölderna från KB är välkända för många. Medieintresset har varit stort och brotten har även skildrats i dokumentärer och fiktion. För biblioteket var händelsen en tragedi och stölden av de 62 böckerna – som bär på hundratals år av historia – en stor förlust för det gemensamma kulturarvet.

Efter att stölderna uppdagades 2004 bedrev polisen en förundersökning, men ärendet lades ner två år senare. Först 2011 kunde KB lokalisera och få hem den första av böckerna, Cornelis van Wytfliets atlas från 1597. I samband med det publicerade KB även en lista över samtliga stulna böcker på hemsidan med den tydliga uppmaningen: Hjälp oss att hitta böckerna!

Den uppmaningen har Tomas Söderblom, disputerad historiker och entreprenör, nu tagit på allvar. Han kontaktade KB och tog initiativ till att donera tio av de stulna böckerna, som i dag kan återbördas till biblioteket.

– Det här är en fantastisk dag, inte bara för KB utan för hela kulturen och samhället. Vi har alla fått en del av vår historia åter. Detta är ett stort genombrott i ett långt och mödosamt sökande. Vi är otroligt tacksamma för den generösa hjälp vi har fått i återbördandet av de tio böckerna, säger riksbibliotekarie Karin Grönvall.

Greger Bergvall, bibliotekarie på KB, har under det senaste decenniet arbetat med att söka efter de stulna böckerna:

– Jag har flera gånger lekt med tanken på att ytterligare en eller två böcker skulle kunna återvända hem. Att tio av de mest prioriterade böckerna nu återbördas samtidigt är nästan mer än man kan ta in. Bland dem finns förstaupplagor, handkolorerade lyxutgåvor, berättelser om den första världsomseglingen och de första teleskopen, den äldsta boken som stals, kungliga böcker och andra betydande provenienser.

Nu kommer de tio böckerna att åter ta plats i KB:s underjordiska magasin. Tidigare har ytterligare sju böcker återbördats, vilket innebär att sammanlagt 17 av de 62 stulna verken är tillbaka i biblioteket.

– Vårt arbete med att hitta de återstående böckerna fortsätter. Det är viktigt att de på nytt blir en del av vårt gemensamma kulturarv och tillgängliga för forskning, säger riksbibliotekarie Karin Grönvall.

De tio böckerna:

  • Heinrich Papin: Bildliche Darstellung der k.k. oesterreichischen Armee (1820)
  • Johan Wolfgang von Goethe: Das römische Carneval (1789)
  • Christian Brand:  Zeichnungen nach dem gemeinen Volke besonders der Kaufruf in Wien (1780-talet)
  • Joannes Zahn: Oculus artificialis teledioptricus, sive telescopium, ex abditis rerum naturalium et artificialium principiis protractum nova methodo, eaque solida explicatum ac comprimis è triplici fundamento physico seu naturali, mathematico dioptrico et mechanico, seu practico stabilitum… (1702)
  • Thomas Hobbes: Leviathan, or the matter, forme, & power of a common-wealth ecclesiasticall and civill (1651),
  • Tobias Fendt: Monumenta sepulcrorum cum epigraphis ingenio et doctrina excellentium virorum aliorumque, tam prisci quam nostri seculi memorabilium hominum de archetypis expressa… (1574)
  • Girolamo Cardano: Opus novum de proportionibus numerorum, motuum, ponderum, sonorum, aliarumque rerum mensurandarum… (1570)
  • Sebastian Münster: Rudimenta mathematica (1551), sammanbunden med: Andreas Schöner: Gnomonice. Hoc est: de descriptionibus horologiorum sciotericorum omnis generis…  (1562)
  • Destructorium vitiorum ex similitudinum creaturaruz exemplorum appropratioe per moduz dyalogi… (1509)
  • Maximilianus Transsylvanus: Epistola, de admirabili & novissima Hispanorum in Orientem navigatione, gua uariae & nulli prius acessae Regiones inuentae sunt, … (1523)

(2021-10-22)

Se även KB får inte tillbaka stulen bok (2021-04-13)