Svenska Heraldiska Föreningen förtjänstmedalj i heraldik 2016 går till Magnus Bäckmark, Lars O. Lagerqvist och Alexander Ulltjärn. Medaljen utdelas årligen sedan 2002 och överlämnandet sker på föreningens årsmöte i Stockholm den 12 mars.

Svenska Heraldiska Föreningen har inför 40-årsjubileet velat uppmärksamma svensk numismatiks nestor Lars O Lagerqvist, den framstående heraldiske konstnären Magnus Bäckmark samt mångårige styrelseledamoten Alexander Ulltjärn.

Lars O Lagerqvists medalj motiveras med orden:

”För sin breda gärning inom kulturhistoria och främst numismatiken. Mynt och medaljer är heraldikens slagna kulturbärare – avgörande för vår förståelse för statssymbolernas utveckling. Lars har under decennier bjudit på ett lärt flöde av böcker och artiklar vars omfång söker sin like. Denne svensk numismatiks nestor visar vackert hur mynt och heraldik går hand i hand. Dessutom en av våra mest långvariga medlemmar!”

– Han är en av våra kunnigaste numismatiker och som hjälpvetenskap till historia med tydlig koppling till heraldiken är detta viktigt för oss när det gäller förståelsen för våra statssymboler, säger ordföranden Henric Åsklund.

Magnus Bäckmark får medaljen för både sin konstnärliga gärning och sitt långa och flitiga arbete i föreningen. Motiveringen lyder:

"För sina insatser för heraldiken i Sverige i allmänhet och för sitt arbete i Svenska Heraldiska Föreningen i synnerhet. Magnus har gjort en monumental insats för Vapenbilden, som under hans långa tid som redaktör genomgick en fantastisk utveckling. Som heraldisk konstnär har han en högst personlig och lättigenkännlig stil. Med känslig penna kombinerar han en inbjudande sagolyster med en stringent förmåga att levandegöra sina bilder.”

– Magnus har under lång tid varit en av de tongivande i svensk heraldik. Han har författat böcker i ämnet, varit redaktör för vår medlemstidning och tagit fram vapen åt en stor mängd människor och dessutom målat vackra vapen åt ett flertal av dessa, säger ordföranden Henric Åsklund.

Den tredje förtjänstmedaljen tilldelas Alexander Ulltjärn för sitt arbete med föreningens viktigaste kanal, vår webbplats och databasen Källan med sina drygt 5000 heraldiska vapen. Hans medalj motiveras med följande rader:

”För sitt engagemang i Svenska Heraldiska Föreningen och särskilt för sina ovärderliga insatser för vår webbplats, vårt fönster mot världen. Alexanders arbete har spänt över hela registret från hemsidan till forumet Heraldica och databasen Källan, från tekniska djupdykningar till quizmaster och ansvarig för självstudiekursen i heraldik, samt som aktiv i Sockenheraldiska institutet.”

– Föreningen kämpade i början av 90-talet med vikande medlemstal och en svag ekonomi. En av de viktigaste kanalerna för att bryta den trenden kom att bli vår webbplats. Där nådde vi nya och inte minst yngre grupper. Alexanders arbete har varit otroligt viktigt för oss, säger ordföranden Henric Åsklund.

Svenska Heraldiska Föreningen är en riksomfattande ideell förening som arbetar för att upplysa om heraldik och närbesläktade ämnen. Föreningen bildades 1976 och har närmare 500 medlemmar. Bland tidigare mottagare av förtjänstmedaljenwn finns fil.dr Jan Raneke, f.d. statsheraldikerna fil. lic. Jan von Konow och fil.dr Clara Nevéus samt textilforskaren Cecilia Candréus.