Hotet om att museijärnvägar måste betala flera hundratusen kronor i avgifter är undanröjt. Det innebär att många järnvägsföreningar kan fortsätta sin verksamhet. [SVT Sörmland]

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/museijarnvagarna-slipper-avgifter?