Kungliga bibliotekets styrning har problem, konstaterar Statskontoret i en myndighetsanalys gjord på regeringens uppdrag. Trots det har man inte utsett en ny riksbibliotekarie – utan avtackade Gunnar Sahlin fortsätter. Digitaliseringen av KB:s samlingar sker långsamt och utan övergripande plan. [SR Kulturnytt]

https://sverigesradio.se/artikel/4919994