I Sverige infördes civila uniformer under Gustav III:s regeringstid, men det var först i början av 1800-talet som detaljbestämmelser avfattades rörande uniform för civila statstjänstemän. Skyldighet att bära uniform i Tullverket infördes på 1830-talet i samband med att kustbevakningen underkastades militär organisation. Däremot försågs tullarna redan från 1700-­talet med olika tjänstetecken, som kunde plockas fram då det gällde att styrka identiteten.

Från 1800-talets början fram till i dag har ett dussin uniformsreglementen utfärdats för Tullverket. Dessutom har kompletterande och förklarande anvisningar meddelats då och då. Boken Från kask till basker har koncentrerats på reglementenas innehåll och debatterna kring dessa främst i personaltidningarna. Diskussionerna var stundtals häftiga, framför allt t.o.m.1948 års reglemente, för att senare mattas av.

Varje uniformsreglemente åskådliggörs med uniformsteckningar och foton av uniformer i färg, på dockor eller levande modeller. Tullverkets olika symboler presenteras i den mån dessa har ingått som detaljer i uniformen: ymnighetshorn, merkuriestavar, lejon med eller utan fällgaller, krönt T och lilla riksvapnet. Skjut- och blankvapen förekommer endast om de har ingått i klädseln. Fotografier som visar hur tullarna bar upp uniformen och en del förslag som aldrig kom till utförande redovisas också.

Författaren Jan Berggren är chef för Tullmuseet.

Jan Berggren:
Från kask till basker. Uniformer i Tullverket under 200 år
Tullverket och Tullhistoriska föreningen
Utkom 2002