Nyöppning av Gustavianum i Uppsala

Nyrenoverade Gustavianum. Foto: Mikael Wallerstedt

Nyrenoverade Gustavianum. Foto: Mikael Wallerstedt

Nu öppnar åter Uppsala universitetsmuseum Gustavianum som varit stängt i fem år på grund av renovering. Efter upprustningen och ombyggnationen har museet fått moderna museilokaler med ett bra inomhusklimat även för de allra känsligaste museiföremålen – som tidigare inte har kunnat visas.

Museet öppnar för allmänheten den 24 juni och kommer under sommaren att vara öppet alla dagar i veckan.

– Med den nya tekniken har Gustavianum blivit ett modernt museum i en gammal byggnad. Jag är väldigt glad att vi nu har ett nytt och kontrollerbart inomhusklimat, som gör att vi kan ställa ut föremål ur samlingarna som vi tidigare inte har kunnat visa. Med kombinationen av den historiska byggnadens arkitektoniska kvaliteter, nya utställningar och modern museiteknik kan vi nu erbjuda en helt ny upplevelse av universitetets rika kulturarv, säger museichefen Mikael Ahlund.

Renoveringen inleddes 2019 och det huvudsakliga syftet har varit att förbättra inomhusklimatet i utställningssalarna. Bättre teknik gör att ljus, luftfuktighet och temperatur kan regleras på jämna nivåer, som är anpassade efter de utställda objekten. Det avancerade inomhusklimatet gör också att fler av universitetets unika och ömtåligaste föremål kommer att kunna ställas ut – föremål som tidigare inte har kunnat visas i Gustavianum.

Gustavianum uppfördes på 1620-talet som huvudbyggnad för Uppsala universitet. År 1663 tillkom den kupolkrönta anatomiska teatern som ger byggnaden dess karaktäristiska profil. Som universitetets äldsta bevarade byggnad är Gustavianum en sevärdhet i sig, men 1997 tillkom en ny funktion – som huvudbyggnad för ett nytt universitetsmuseum. Sedan dess har föremål ur universitetets historiska samlingar visats i Gustavianum.

I en serie nyproducerade utställningar presenteras ett brett urval av föremål ur universitetets samlingar. Konstsamlingen är en helt ny utställning som visar ett urval ur universitetets omfattande konstsamling. Bland medeltida glasmålningar, stilleben och andra utvalda konstverk har det berömda konstskåpet från Augsburg kompletterats med ett rikare urval av miniatyrföremål från skåpets inre. Myntsamlingen visar universitetets stora myntsamling som tidigare fanns i Myntkabinettet. Här visas bland annat ett av världens tyngsta mynt, 14,7 kilo, och en av världens allra första sedlar – både tillkomna i Sverige på 1600-talet.

Den allra första termometer som Anders Celsius tillverkade på 1740-talet och Gerd Enequists doktorshatt – universitetets första kvinnliga professor – är två av föremålen i den universitets- och vetenskapshistorisk utställningen, som berättar om Uppsala universitets egen historia från 1477 och framåt. Vikingautställning är den första samlingsutställningen med unika fynd från gravfälten vid Valsgärde norr om Uppsala, med bland annat spektakulära hjälmar från vikingatidens början. Utställningen om de antika kulturerna i Egypten och kring Medelhavet har fått en ny form och utökats med nya föremål som visas i ljuset av ny forskning.

(2024-06-18)

Se även Klartecken för renovering av Gustavianum (2019-11-26)