Historikerna har länge misstänkt att den fanns. Tack vare ett vägbygge har arkeologerna nu hittat rester av den fästning som Karl X Gustav och hans trupper lät bygga för att befästa makten över Danmark. [SVT Sydnytt]

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/unikt-fynd-fran-nar-sverige-skulle-erovra-danmark