Nationellt världsarvsmöte i Visby

Visby ringmur. Foto: Żeglarz (Wikimedia Commons )

Foto: Żeglarz (Wikimedia Commons)

Världsarvet Hansestaden Visby står den 23-25 maj värd för den årliga nätverksträffen för Världsarv i Sverige i samband med Europaåret för Kulturarv 2018.

”Med hållbarhet som ledstjärna lyfts flera aktuella världsarvsfrågor med möjlighet till fördjupning inom följande områden: energiplanering och klimatanpassning, riskhantering och katastrofberedskap, hållbar turism, kopplingen mellan kultur och natur, samt bevarandeledd utveckling”, skriver arrangörerna.

Mötet vänder sig till dem som arbetar med, forskar eller fattar beslut om världsarv men även andra kultur- och naturarvsplatser.  Bland andra kommer Christer Gustafsson, professor i kulturvård vid Uppsala universitets Campus Gotland, tala om ”Kulturen en drivkraft för hållbar utveckling” , och Isak Stoddard, projektledare vid Zennströms klimatprofessur, Uppsala universitet, om ”Klimatledarskap och lokal förankring av global klimatomställning”.

Världsarvsmötet i Visby arrangeras av Region Gotland i samarbete med Världsarv i Sverige, Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen i Gotlands län, Gotlands Museum och Uppsala universitet Campus Gotland.

(2018-05-03)