Sveriges mest kända utställningar om emigrationen riskerar att läggas ner. Emigrantinstitutet, som är ansvarigt för Utvandrarnas hus, vägrar att gå samman med Smålands museum. Därmed fryser bidragen från kommun och landsting inne. [SvD]

https://www.svd.se/utvandrarnas-hus-kan-forsvinna