Renässansens eliter

Få epoker väcker så många associationer till liv som renässansen: Botticelli, Leonardo da Vinci, Lorenzo ”il magnifico”, Machiavelli… Renässansens eliter utgjordes emellertid inte bara av glittrande furstehov, konstnärer och intellektuella. Det fanns också en annan och mindre glansfull elit representerad av personer som köpmannen, abbedissan, tingsdomaren och den lokala makthavaren. Det är om dessa Renässansens eliter handlar.

Sex historiker berättar om personer och levnadsöden ur detta renässansens mindre glamorösa persongallerier. Läsaren möter italienska affärsmän, abbedissor i Vadstena, aristokrater i maktens nätverk och storbönder på Gotland.

Debatten om vad renässansbegreppet egentligen står för har pågått länge. Styrkan i tankefiguren renässansen har sin grund just i att den så ofta fått signalera övergången från ett ickemodernt till ett modernt samhälle. Renässansens eliter är ett bidrag till debatten med exempel på ny empirisk forskning.

I boken medverkar Eva Österberg, Gunnar Dahl, Louise Berglund, Sofia Lenninger, Bo Eriksson och Jens Lerbom.

Gunnar Dahl & Eva Österberg (redaktörer):
Renässansens eliter. Maktmänniskor i Italien och Norden
Nordic Academic Press
213 sidor, inbunden
Utkom i december 2000