Färre museibesökare sedan entréavgift återinfördes

Medelhavsmuseet. Foto: Världskulturmuseerna

Medelhavsmuseet tappade flest besökare. Foto: Världskulturmuseerna

Sedan fri entré till statliga museer avskaffades vid förra årsskiftet har antalet besökare minskat med 21 procent. Det visar statistik som Myndigheten för kulturanalys ställt samman.

Minskningen gäller de 13 museer som omfattades av reformen och där besöksuppgifter finns för både 2022 och 2023. Världskulturmuseet i Göteborg var ensamt om att få fler besökare (3 procent) medan Medelhavsmuseet tappade flest (49 procent). För de centrala museer som inte ingick i reformen ökade i stället besöken med 14 procent förra året.

Fri entré-reformen, som innebar att alla besökare hade fri entré till 18 statliga museer, avskaffades och entréavgift återinfördes 1 januari 2023. Reformen har både införts och avskaffats två gånger sedan 2005.

Myndigheten för kulturanalys presenterar statistiken i faktabladet Ett år utan fri entré.

(2024-05-03)

Se även Regeringen tar bort fri entré på museer (2022-11-08)