Riksantikvarieämbetet utlokaliseras till Gotland

Den statliga utredaren Jan Bergqvist har i dag överlämnat sin delrapport om omlokalisering av statlig verksamhet till statsrådet Ulrica Messing. Riksantikvarieämbetet är en av de myndigheter som föreslås utlokaliseras för att ersätta jobb som försvinner vid försvarets neddragningar.

Utredningen föreslår att Riksantikvarieämbetet utlokaliseras från Stockholm till Gotland. Förslaget berör all verksamhet exklusive uppdragsverksamheten och fastighetsförvaltningen – totalt 260 årsarbeten. Den arkeologiska uppdragsverksamheten, som geografiskt är spridd över landet, inkluderas inte i rapporten eftersom den för närvarande utreds vilket kan leda till att den skiljs från Riksantikvarieämbetet.

Utredningen motiverar valet av utlokaliseringsplats med att Gotland genom sin inriktning bl.a. genom högskolan på Gotland satsar på kulturfrågor och kulturarvsfrågor i vid mening. ”Det avgörande skälet är därmed inte att Gotland är rikt på kulturhistoriska lämningar”, skriver utredarna. Utgångspunkten är att myndigheten kan etableras på Gotland med start den 1 januari 2006.

– Förslaget får förödande konsekvenser för kulturarvsfrågorna på kort och lång sikt. Om utredningens förslag drivs igenom innebär det att det inte kommer att finnas en fungerande central myndighet för kulturarvsfrågor under de närmaste åren. Vi kommer därför att arbeta in i det längsta för att Riksantikvarieämbetet ska vara kvar i Stockholm, säger riksantikvarie Inger Liliequist.

Riksantikvarieämbetet bedömer att en mycket liten del av personalen är beredd att flytta med, vilket kan innebära en komplett nyrekrytering. Förutsättningarna för att rekrytera den typ av personal som Riksantikvarieämbetet behöver är dåliga, även på längre sikt, anser riksantikvarien:

– Vår personal består till exempel av antikvarier, arkeologer och arkitekter med specialistkompetens inom byggnadsminnen, kyrkobyggnader, ortnamn och vårt moderna kulturarv. Jag har svårt att se att vi fullt ut kommer att kunna ersätta sådan expertis och det är klart att vår verksamhet kommer att skadas.

(2005-01-25)