Wilhelm Kåge – från arbetarservis till drakfisk

Gustavsbergs Porslinsmuseum
17 juni – 3 september 2017

Wilhelm Kåge - från arbetarservis till drakfisk

År 1917 anställdes affischkonstnären Wilhelm Kåge vid Gustavsbergs porslinsfabrik. Samma år såg den så kallade Arbetarservisen dagens ljus. Nationalmuseums sommarutställning på Gustavsbergs Porslinsmuseum uppmärksammar detta genom att visa ett tematiskt urval av Kåges mångsidiga konstnärskap. I utställningen representeras också nutida röster där ett antal personer förhåller sig till Kåges produktion utifrån sina egna roller.

I utställning får besökaren se prov på allt från vardagsserviser till konstkeramik, affischer, material- och glasyrprover.

Wilhelm Kåge var till en början grafisk formgivare och illustratör, med affischkonst som sin profil. Vid Gustavsbergs porslinsfabrik fick hans formgivning riktas in på modeller och dekorer och han erövrade snabbt leran som konstnärligt medium och material. Hans produktion kom att omfatta servisgods, serietillverkade objekt och unika konstpjäser med exklusiva glasyrer. Kåge blev också fabrikens konstnärliga ledare. Utställningen lyfter fram valda delar av denna mångfacetterade produktion med serier som Argenta, Cintra, Surrea men också det berömda Farsta-godset. Kåge som bildkonstnär representeras också.

Särskilt fokus ägnas den 100-årsjublierande Arbetarservisen. Modellen KG förkom med olika dekorer, en av dem kallad Liljeblå, efter Hemutställningen på Liljevalchs 1917. Varför skapades den och med vilken inspiration? Exempel ur Kåges egen blåvita produktion vid fabriken visas också, bland andra en liten vas märkt ”första försöket”. Med hjälp av foton och arkivmaterial ger utställningen också en inblick i hur tillvaron såg ut för arbetarna vid Gustavsberg. Hur kom det sig att de, som Arbetarservisen var tänkt för, inte köpte den?

År 1942 skapade Wilhelm Kåge, tillsammans med sin yngre kollega Stig Lindberg, G-studion – fabrikens experimentella guldgruva – där konstnärerna fritt kunde utveckla sitt konstnärskap i fabrikens namn. Kåge själv skapade Farsta-gods, där han fördjupade sig i leror, dekorer och rinnande glasyrer i högbränt stengods.

I en del av utställningen har ett antal personer, som på olika sätt har en anknytning till Wilhelm Kåge och hans konst, valt ut föremål av honom i Nationalmuseums samling. I ord, bild eller med egna föremål har de sedan tolkat föremålen. Projektet Min Kåge belyser Kåges konst genom olika röster och visar på hur hans konst är högaktuell än i dag. Medverkande: Christina Kåge, Lisa Larson, Bengt Berglund, Margareta Hennix, Marianne Preissler, Petter Eklund, Birger Arvidsson och Björn Alskog.