Mer än varannan person i åldern 18-65 år, 54 procent, har besökt något museum i landet under de senaste tolv månaderna. Det visar en undersökning som Riksförbundet Sveriges museer och Riksutställningar har genomfört.

– Det är glädjande att de svenska museerna har en så stark dragningskraft bland allmänheten. Museerna är inte bara en plats där vackra föremål visas upp eller spännande historier berättas, utan de erbjuder också en plats för kunskap, reflektion och eftertanke och det är tydligt att allt fler uppskattar det och hittar till oss, säger Mats Persson, generalsekreterare vid Riksförbundet Sveriges museer.

Undersökningen visar att det inte är någon större skillnad mellan könen när det gäller museibesök, 55 procent av kvinnorna och 52 procent av männen uppger att de har besökt något museum under det senaste året. Skillnaden mellan personer födda i Sverige respektive utomlands är också små. 54 procent av de som är födda i landet och 56 procent av de utlandsfödda har gjort något museibesök under de senaste tolv månaderna.

– För Riksförbundet Sveriges museer är besökssiffrorna en ständigt aktuell och viktig fråga, inte minst för att de svenska museerna med sina 18 miljoner besök om året betyder mycket för den snabbt växande besöksnäringen, säger Mats Persson.

Undersökningen bygger på telefonintervjuer med 1 000 slumpvis utvalda personer i åldern 18-65 år i hela landet. Den genomfördes under oktober till november 2012 av Riksförbundet Sveriges museer tillsammans med Riksutställningar.