Då Statens fastighetsverk i dag vred om nyckeln till 15 hemliga rum runt om i Sverige var det många som tog chansen. Över 44 600 personer övergav majsolen och gav sig ner i underjordiska kalla kriget-anläggningar eller in i mörka och kylslagna bergrum. Andra stannade ovan jord och njöt av borggårdar från stormaktstiden eller av utsikten från de strategiskt belägna befästningarna. De 15 utvalda hemligheterna var denna gång platser där hot och makt har härskat.

Bodens fästning. Foto: Statens fastighetsverk

Bodens fästning den 26 maj 2012.
Foto: Statens fastighetsverk.

– Gensvaret från svenska folket har varit fantastiskt vilket gläder oss mycket. Bakgrunden till Hemliga rum är att vi vill väcka intresse för vårt gemensamt ägda kulturarv hos en bredare allmänhet. Under Hemliga rum lånar vi på Statens fastighetsverk ut nyckeln till kulturmiljöer runt om i Sverige som normalt inte är tillgängliga, säger Thomas Norell, generaldirektör vid Statens fastighetsverk, för dagen på Oscar-Fredriksborg på Rindö.

Allra flest besökare lockade Oscar II:s fort i Göteborg, hit sökte sig 9 852 personer och Artillerigården i Stockholm som besöktes av 6 038 personer.

Oscar II:s fort 26 maj 2012. Foto: Statens fastighetsverk

Oscar II:s fort under Hemliga rum 2012.
Foto: Statens fastighetsverk.

Hemliga rums allra minsta och kanske mest hemliga utrymmen fylldes snabbt av ivriga besökare. Skyddsrummen under Artillerigården i Stockholm, kalla kriget-anläggningarna på Aspö, vid Hemsö fästning och på Landsort samt fängelsehålorna vid Bohus fästning – överallt var trycket från besökare stort.

– Tyvärr har en del av våra hemligheter en begränsning i hur många som får vistas i lokalen. Det handlar dels om att de är svårtillgängliga – till exempel Kläffsö vid Hemsö fästning som man bara når genom en lodrätt stege – men också om säkerhet och brandskydd. På samtliga hemliga rum har vi dock arbetat med att förmedla berättelsen om platsen. Vi hoppas därför att alla besökare har fått en fin och annorlunda upplevelse, säger Madeleine Ödquist, projektledare vid Statens fastighetsverk.

Det är i år tredje gången som Hemliga rum arrangeras. Tidigare år, 2004 och 2008, besöktes de hemliga rummen av totalt 110 000 besökare.

Antal besökare den 26 maj 2012:
Oscar II fort i Göteborg – 9 852
Artillerigårdens skyddsrum i Stockholm – 6 038
Landskrona Citadell och Gråen – 5 032
Bergrummet under Skeppsholmen i Stockholm – 3 950
Bodens fästning, Södra Åberget – 3 512
Naturhistoriska riksmuseet, våtmagasinet och bensalen i Stockholm – 3 645
Oscar Fredriksborg, Rindö i Vaxholm – 2 817
Karlsborgs fästning, Garnisonssjukhuset och vallgravens underjordsrum – 2 514
Uppsala slott, bastionerna – 2 011
Drottningskärs kastell, Gruvan och nya Ellenabben i Karlskrona – 1 750
Bohus fästning, fängelsehålorna i Fars hatt och Sven Halls torn – 1 238
Linköpings slott – brunnen, fängelsehålan eller biskopsborgen – 1003
Tingstäde fästning på Gotland – 688
Hemsö fästning, Kläffsö och Havstoudd i Härnösand – 301
ERSTA-batteriet på Landsort – 285