Riksarkivets heraldiska enhet har gjort ritningen till prins Nicolas vapen som presenteras med anledning av hans dop den 11 oktober i Drottningholms slottskyrka. Sveriges yngsta prins har av kungen blivit förlänad titeln hertig av Ångermanland. På så vis blir prinsen ångermanlänningarnas egen beskyddare.

– Det är en stor heder att få rita prins Nicolas vapen, säger Riksarkivets heraldiska konstnär Henrik Dahlström. 


Henrik Klackenberg, som är statsheraldiker på Riksarkivet, förklarar att vapnets utformning följer en sekellång tradition för svenska prinsar. Vapensköldens komposition består av fyra fält och en hjärtsköld, som visar ätten Bernadottes vapen. Ett av de fyra fälten visar, vilket visar att prins Nicolas är hertig av Ångermanland. De övriga tre fälten med tre kronor och lejon är hämtade från Stora riksvapnet.

Prinsen förlänades serafimerorden vid dopet och det är dess kedja som omgärdar vapenskölden.