På ett år har 77 museer runt om i Sverige anslutit sig till Alzheimerfondens stora satsning ”Möten med minnen” – ett projekt där museer får utbildning i att anordna specialanpassade visningar för demenssjuka i syfte att framkalla bortglömda minnen. Projektet invigdes av drottning Silvia den 28 januari förra året.

Visning på nationalmuseum. Foto: Sofia Persson/Nationalmuseum

Foto: Sofia Persson/Nationalmuseum.

– Att så många museer har börjat anordna visningar för demenssjuka är fantastiskt roligt. Visningarna har betytt oerhört mycket både för demenssjuka och för deras anhöriga. Vi hoppas att museerna kommer att göra de här visningarna till en permanent del i sitt programutbud, säger Liselotte Jansson, generalsekreterare i Alzheimerfonden.

Syftet med visningarna är att ge demenssjuka och deras anhöriga möjlighet att tillsammans diskutera det man tittar på och att på så sätt starta en tankeprocess som lockar fram minnen. Upplevelsen ska också bidra till att höja deltagarnas livskvalitet och motverka den sociala isolering som ofta blir en följd av demenssjukdom.

– Vi vet att konst och kultur stimulerar våra sinnen och aktiverar hjärnan. Att betrakta en bild eller ett föremål kan framkalla tidigare bortglömda minnen av händelser, säger Liselotte Jansson.

Möten med minnen genomförs av Alzheimerfonden i nära samarbete med Nationalmuseum, Svenskt Demenscentrum och Demensförbundet. Förebilden är ”Meet Me at MoMA”, ett prisbelönt program för alzheimersjuka som sedan sju år tillbaka drivs på The Museum of Modern Art (MoMA) i New York.