9 000 år gamla stenåldersfynd i Ekshärad

I höstas uppmärksammades nya fynd av stenåldersboplatser vid Acksjön i Ekshärad. Boplatserna hittades när Värmlands Museum utförde inventeringar och efter att den gamla dammen i sjön rivits ur och den gamla strandlinjen kommit fram. På en av boplatserna hittades brända djurben. Några av dem har nu daterats till omkring 7100 f.Kr.

Att hitta bevarade ben är mycket ovanligt och särskilt efter det att den gamla marknivån varit täckt med vatten i flera hundra år.

– Det är den näst äldsta dateringen vi har från Värmland. Att benen var så gamla hade vi inte kunnat gissa, säger arkeolog Hans Olsson på Värmlands Museum.

– Utifrån de få daterbara föremål vi hittade på andra boplatser längs sjön hade jag nog gissat på en datering närmare 7000 år gammalt. Detta visar å andra sidan vilken potential det finns för ny kunskap längs alla de sjöar som finns i landskapet, säger Hans Olsson.

Den här typen av fynd bidrar med ny kunskap om hur det var att leva och verka i Värmland under förhistorisk tid. Mer om det presenteras i en helt ny historisk utställning som öppnar på Värmlands Museum den 1 juni. Dateringen av stenåldersfynden som gjorts med hjälp av C14-metoden har bekostats av Klarälvens vattenråd.

(2019-03-20)