Arbetarrörelsen och unionsupplösningen 1905

När Norge bröt sig ur den påtvingade unionen med Sverige 1905 ville många svenska makthavare svara med militärt angrepp. Men för att kunna starta ett krig måste regeringen få med sig sin egen befolkning. Och inom arbetarrörelsen var sympatierna för Norge starka.

I juni 1905 skakas Sverige av en protestvåg. I Malmö, Göteborg och Stockholm går tiotusentals ut på gatorna för att demonstrera under paroller som ”Rättvisa åt Norge – Fred med Norge”. På mindre orter hålls offentliga möten där fredsresolutioner antas. De värnpliktiga uppmanas att vägra lyda order om de blir inkallade till krig. Den borgerliga pressen skriver chockerade rapporter om hur soldaterna sjunger ”Arbetets söner” och ”Ja, vi elsker” i matsalen.

Boken Fred med Norge ger en inblick i en omvälvande tid – våren och sommaren 1905 – när allt tycktes stå på spel. Regeringen försöker införa strejkförbud och fackföreningsrörelsen svarar med hot om storstrejk. I Stockholm kallar myndigheterna in 1 000 soldater från Östergötland för att skydda staden från dess egna arbetare. Renhållningsarbetarna strejkar och borgerliga studenter hoppar in som strejkbrytare. Det blir konflikt i verkstadsindustrin och tusentals arbetare får gå sysslolösa när storföretagen låser fabriksportarna för att svälta ut sina anställda. Mitt i allt detta bryter sig Norge ur unionen.

Fred med Norge är ”en historisk reportagebok om en av den svenska arbetarrörelsens största och mest bortglömda segrar”.

Kalle Holmqvist är frilandsskribent och har tidigare skrivit bland annat de historiska reportageböckerna Gråkoltarna och Frans och Lars. Han har även varit webbredaktör på olika ställen inom arbetarrörelsen.

Kalle Holmqvist:
Fred med Norge. Arbetarrörelsen och unionsupplösningen 1905
Murbruk Förlag
Utkom 2015