Med stora ideella krafter och i samverkan med näringslivet på Gotland har Föreningen Gotlandståget, Jernvägsmuseet i Dalhem skapat historia. Inte bara har museijärnvägen byggts ut med fler stationshus och spår, utan satsningen har även medfört nya arbetstillfällen och möjligheter för turistnäringen på Gotland. Därför har Föreningen Gotlandståget, Jernvägsmuseet i Dalhem utsetts till Årets Arbetslivsmuseum 2016.

Foto: Lars Lundqvist

Foto: Lars Lundqvist.

Sedan 1972 har Föreningen Gotlandståget funnits vid Hesselby Jernvägsstation i Dalhem på Gotland. Museet byggdes upp utifrån ett förfallet museitåg och en samling förfallen stationsbyggnad. 2004 fick museet genom ett Leaderprojekt chansen att börja bygga ut museibanan till Roma, en sträcka på 6,6 km. Under åren som följde byggdes tre stationer och tre gamla stationshus flyttades till bansträckan och renoverades. Över 6 km spår har lagts, signaler har byggts, två broar har renoverats och järnvägsövergångar har anlagts. 1 500 räler, 47 000 spikar, 7 900 slipers och 4 400 bultar har förbrukats. 

Mycket är nytt, men ambitionen har varit att bevara så mycket som möjligt. I en gammal hållplatskur har klotter från 50-talet bevarats. Vid Tule station och banvaktsstuga berättas om livet hos banvaktsfamiljen. På andra ställen berättas om järnvägarna på ön, om betodlingen och om samhällets förändringar.

Genom projektet har föreningen skapat samarbeten med aktörer inom besöksnäringen. Det övergripande målet har varit att locka fler turister till Gotlands inland och öka intresset för de museer och besöksmål som finns.

– Det är ett mycket omfattande projekt som Föreningen Gotlandståget genomfört under totalt 11 år. Resultatet är fantastiskt på många sätt, bland annat har projektet medfört en injektion till besöksnäringen i länet, ökat samverkan och gett nya arbetstillfällen. Vi är mycket glada över att vi genom denna utmärkelse har möjlighet att lyfta fram projektet och de organisationer och ideella krafter som stått bakom det, säger Niklas Cserhalmi, Arbetets museum.

Bakom utmärkelsen Årets Arbetslivsmuseum står Arbetets museum i samverkan med Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, Statens försvarshistoriska museer, Statens maritima museer och Sveriges Järnvägsmuseum.

Priset består av 25 000 kronor, en emaljskylt och ära. Prisutdelning sker hos Föreningen Gotlandståget under hösten.