Europeiska krig 1650-1813

Fältherrar krutrok och slagfält
1600- och 1700-talen var krigiska århundraden i Europa. Rhen-, Donau- och Podalarna, Böhmen, Moravien, Baltikum och Iberiska halvön var krigsskådeplatser i det ena kriget efter det andra. I tider då något landsvägsnät knappt existerade erbjöd floderna i stort sett den enda transportmöjligheten för arméerna, dessutom säkrade de bördiga floddalarna provianteringen. Bristen på kartor över mark som lämpade sig för strid bidrog också till att de mer erfarna härförarna gång på gång sökte sig till kända trakter när det var dags för sammandrabbningar.

Fleurus, Landau, Fribourg, Malplaquet, Tournoi, Maestricht är namn som ständigt återkommer i krigsskildringarna från denna tid.

Under stormaktstiden var krig en dyrbar historia, att rekrytera och utrusta en armé medförde enorma ekonomiska påfrestningar. Vid ett förhandlingsbord måste man kunna kompensera utgifterna för kriget med så stora territoriella erövringar som möjligt. Detta ställde stora krav på fältherrarna, utan sin härförare är en armé inte mycket värd. Namnen på de största blev snart lika legendariska som platserna där de möttes i strid: August den Starke av Polen, Karl XII, tsar Peter, hertigen av Marlborough, prins Eugen av Savojen, Moritz av Sachsen.

Margareta Beckman är verksam som styrelseledamot i Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek och som ledamot av den svenska avdelningen av Commission Internationale d’Histoire Militaire. Hon har skrivit en rad böcker, bland annat Jean-Baptiste Bernadotte. Från revolutionssoldat till svensk kronprins och Axel von Fersen och drottning Marie-Antoinette.

Margareta Beckman:
Fältherrar, krutrök och slagfält. Europeiska krig 1650-1813
Fischer & Co
Utkom 2015