Arkivens dagArkivens dag med klimattema

På Arkivens dag den 13 november håller landets arkiv öppet hus för gamla och nya besökare, i år på temat klimat och väder. Klimatsmart släktforskning, meterologiska föredrag om vädret förr och nu, filmer och foton från det förra seklets stora väderhändelser och mycket annat utlovas.

– Arkiven är dokumenterad mänsklig aktivitet och utgör vårt kollektiva minne. Här är informationen äkta och autentisk. Tillgängliga arkiv har också en direkt koppling till våra föreställningar om det öppna och demokratiska samhället. Genom Arkivens Dag vill vi lyfta fram det samlade svenska arkivväsendets samhälleliga betydelse, säger nye riksarkivarien Björn Jordell.

Varje kommun har ett arkiv, likaså landsting, statliga myndigheter, föreningar och större företag. På Arkivets dags hemsida kan man länsvis se vad som händer i arkiven: www.arkivensdag.nu

”Liv och död” var temat på Arkivens dag 2009.