Armémuseum får sin första kvinnlig chef

Eva-Sofi Ernstell har utsetts till ny chef för Armémuseum. Hon kommer närmast från en tjänst som chef för museets samlingar och har tidigare haft en motsvarande chefstjänst på Livrustkammaren. Hon är den första kvinnliga museichefen i museets historia.

– Eva-Sofi Ernstell har mycket goda förutsättningar att befästa och utveckla Armémuseums ställning som ett av Sveriges bästa museer. Eva-Sofi kombinerar 25 års erfarenhet av museibranschen och en imponerande kunskap om Armémuseums samlingar med egenskaper som nyfikenhet, kreativitet och målmedvetenhet, säger Staffan Bengtsson, överintendent på Statens försvarshistoriska museer.

Eva-Sofi Ernstell tillträdde tjänsten den 1 juli och ser nu med spänning fram mot sitt nya uppdrag:

– Armémuseum är fantastiskt. Nu skall fler besökare upptäcka museet mitt i Stockholm. Framöver kommer vi att ha intressanta utställningar och evenemang för alla åldrar. Vi förbereder just nu en utställning på temat hjältar som ska öppna 2009. Magasinen ska göras visningsbara och samlingarna kommer att presenteras på webben. Armémuseum ska bli ännu mera synligt, säger Eva-Sofi Ernstell.

(2008-07-03)