Sverige deltog i slavhandeln i Medelhavet på 1700-talet. Det visar en genomgång av arkiv som gjorts vid Lunds universitet. Handlingarna från Riksarkivet har hittills visat att minst sju svenska fartyg fraktat slavar i sina lastrum, slavar som såldes till Konstantinopel och övriga Osmanska riket. [SR Vetenskapsradion]

https://sverigesradio.se/artikel/4819021