Kategori: Forskning

Samiska spår i skidsportens historia

Samer var först ut med att tävla på skidor och fick lära upp övriga svenskar. Men när skidsporten blev en del av den svenska nationsbygget passade samerna inte in i bilden. I avhandlingen På skidor i kulturella gränsland kastar forskaren Isak Lidström ljus över en bortglömd del av svensk idrottshistoria.

Läs mer

Statens syn på trossamfunden 1952–2019

Hur har statens syn på och reglering av religiösa samfund förändrats över tid? Och hur kan vi förstå den motsägelsefulla bild som i dag präglar synen av minoritetssamfunden, där de lyfts fram som en viktig resurs, men också som en påtaglig risk. I en ny avhandling studeras religionspolitiken i Sverige 1952–2019.

Läs mer

Eugenik och pedagogik i Ellen Keys författarskap

Ellen Key var förgrundsgestalt för den progressiva pedagogik som ville skapa en ny typ av människa vid 1900-talets början. Det skulle ske genom en nydanande pedagogik och uppfostran, men människan skulle även ”förädlas” med hjälp av eugenik, en vetenskap som strävade efter släktets biologiska förbättring genom en medveten och selektiv reproduktion.

Läs mer

Att bli konstnär på 1880-talet

Under 1880-talet blev nordiska kvinnliga konstnärer alltmer synliga på konstscenen, samtidigt som de verkade inom en nästan uteslutande manlig sfär. Genom fördjupade analyser av utvalda målningar utforskar hur nordiska kvinnliga målare presenterade sig själva och varandra i sina yrkesroller, hur de lanserade sina verk, övervann hinder och skrev in sig i konsthistorien.

Läs mer

Annonser

Dagens datum

Den 28 september 1994 sjönk passagerarfartyget M/S Estonia i Östersjön och 852 människor omkom.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!