Barn har också rättigheter

Malmö museum
15 mars 2024 – 23 februari 2025

Foto: Matso Pamucina/Malmö museum

Foto: Matso Pamucina/Malmö museum

Den 14 mars 2024 öppnade Malmö museum utställningen Barn har också rättigheter som ska sprida kunskap om barnkonventionen. Malmöfotografier och skolplanscher visar på viktiga genombrott för barnens rättigheter i samhället.

”År 2020 blev FN:s barnkonvention svensk lag. Lagen innehåller en lång rad regler om barns rättigheter. Vi vuxna är skyldiga att se till att barnens behov och rättigheter uppfylls. Det krävs kloka och modiga människor som vågar stå upp för lika rättigheter i takt med att våra samhällen förändras. Arbetet för barnets mänskliga rättigheter tar aldrig slut”, skriver Malmö museum.

– Vi är stolta över att visa den här utställningen i samarbete med Forum för levande historia. Den lyfter barns rättigheter, både utifrån barns vardag idag och ur ett historiskt perspektiv genom museets rika fotosamling , säger Ingrid Fransson, chef för utbud och värdskap på Malmö museum.

Utställningen består av två delar. Till den första har Malmö museum letat i sitt rika fotoarkiv och plockat fram fotografier som har barnen i centrum. De berättar barnens lekar, skolgång och fritid, om fattigdom och viktiga genombrott för barnens rättigheter i samhället. Många välkända Malmöfotografer är representerade, däribland Victor Roikjer, Otto Ohm och Åke Hedström.

Dessutom visas en serie skolplanscher från 1940-talet på temat hälsovård illustrerade av konstnären Eva Billow. I Billows illustrationer är barnet i centrum. Pedagogiken är tydlig och slagkraftig men med en tydlig uppfostrande ton.

Den andra delen av utställningen handlar om barnkonventionens uppkomst och historia fram till i dag då den är lag i Sverige. Det ställs frågor om konventionens innehåll, om hur barnets rättigheter ska bli verklighet på olika områden, och om barnet själv kan påverka att barnkonventionen efterlevs. Den är producerad av Forum för levande historia i samarbete med Rädda barnen, Unicef och Barnombudsmannen.