Hertig Karls pris till Eva Österberg

Professor Eva Österberg tilldelas årets Hertig Karls pris på 50 000 kronor. Hon kommer att ta emot priset under Hertig Karls marknad på Nyköpingshus i Nyköping den 16 augusti. Hertig Karls historiepris delas ut av Sörmlands museum och Nyköpings kommun.

Eva Österberg är professor i historia vid Lunds universitet och har publicerat en rad böcker och artiklar med social-, kultur- eller kvinnohistorisk inriktning. I sina första böcker studerade hon förändringar i bondesamhället genom farsoter eller krig under senmedeltid och vasatid, bland annat i Värmland som tillhörde hertig Karls hertigdöme. I senare arbeten har hon intresserat sig för värderingar, normer och mentaliteter i det äldre samhället, Hon har bland annat studerat kriminalitet, rättspraxis och brottsoffer från reformationen till nutid, liksom kvinnornas situation under stormaktstiden och under 1800-talet. För närvarande fokuserar hon fenomen som kan tolkas både etiskt, existentiellt och politiskt, som våld och vänskap.

Hertig Karl och Eva Österberg
Hertig Karl och Eva Österberg. Foto: Anki Lütz, Sörmlands museum.

”Hon är en av Sveriges mest kända historiker, med en produktion som spänner från senmedeltidens agrarförhållanden, bonde-samhällets politiska kultur och våldsmentalitetens förändringar till kultur- och genushistoria. Eva Österbergs stora produktion kännetecknas av djup, bredd och ständig förnyelse. Hennes senaste bok Vänskap – en lång historia, är en samling texter som på ett briljant sätt belyser vänskapen som en politisk, privat och kulturell företeelse från Augustinus dagar till idag. Den är skriven på ett engagerande sätt som tvingar läsaren till både reaktion och reflektion”, skriver juryn i sin motivering.

Hertig Karls pris är Sveriges största historiepris och prissumman är 50 000 kronor. Det delas ut av Nyköpings kommun och Sörmlands museum till ”historiker eller annan som, utan att göra avkall på fackmässig korrekthet, lyckats föra ut historiska kunskaper och forskningsresultat i en vidare krets så att intresset för ämnet ökat”.

Hertig Karls pris har tidigare gått till:

2007: Max Engman
2006: Marie-Christine Skuncke
2005: Anders Björnsson
2004: Maja Hagerman
2003: Gunnar Wetterberg
2002: Cecilia Björk och Laila Reppen
2001: Dick Harrison
2000: Mats G Larsson
1999: Arne Jarrick
1998: Karin Johannisson
1997: Michael Nordberg
1996: Hans Furuhagen
1995: Hans Villius och Olle Häger
1994: Aleksander Loit

(2008-08-09)