Besökarna återvänder till de centrala museerna

Glimmingehus. Foto: Paul Henderson (Wikimedia Commons CC-BY-SA-3.0)

Besökarna på Glimmingehus var 407 procent fler än 2020. Foto: Paul Henderson (Wikimedia Commons CC-BY-SA-3.0)

Efter de stora nedgångarna under pandemin har nu de centrala museerna definitivt börjat återhämta sig. De flesta museerna mer än fördubblade sina besökstal under 2022. Det är dock fortfarande en liten bit kvar till nivåerna före pandemin. Det visar siffror i ny statistik från Myndigheten för kulturanalys som belyser situationen för Sveriges största museer.

I statistiken ”Besöksutveckling för de centrala museerna 2022” som publicerades i dag presenteras nya besökssiffror för de centrala museerna, Forum för levande historia samt de besöksmål som Riksantikvarieämbetet svarar för. Totalt presenteras uppgifter om 32 av Sveriges största museer.

Under 2022 gick museernas besökstal starkt framåt, efter två år med coronapandemin. Alla museer som ingår i statistiken ökade sina besökstal. Många hade mer än dubbelt så många besökare jämfört med 2021. De flesta museer höll öppet under hela året.

– Det är tydligt att det har skett en återhämtning. Förra året fanns det mer variation i hur det gick för de centrala museerna. Några återhämtade sig, men några fortsatte att gå bakåt. I år går det uppåt för alla, säger Erik Vestin, statistiker vid Myndigheten för kulturanalys.

Samtidigt har ändå de flesta museer en bit kvar till de nivåer som rådde före pandemin. Bara ett fåtal når upp till besökstalen från 2019, det sista året före pandemin.

– Museerna kom nu tillbaka till sin normala säsongsvariation, med en hög topp i besökstalen under sommaren. Men det är fortfarande tydligt att de inte var riktigt tillbaka på nivåerna före pandemin, säger Erik Vestin.

Statistiken som presenteras är en del av Kulturanalys regeringsuppdrag att följa besöksutveckling och tillgänglighet på de centrala museerna (nio statliga museimyndigheter och fyra stiftelser med bidrag), Forum för levande historia och Riksantikvarieämbetets besöksmål.

(2023-05-03)

Se även Museibesöken inte tillbaka på normala nivåer (2022-05-03)