Birkas skepp

Bokomslaget

Vikingatiden i Skandinavien började samtidigt som Birka grundades. Nordbornas skepp hade utvecklats och förbättrats i samspel med den ökande sjöfarten. Framför allt var seglet en stor nyhet i vår del av världen. En nyhet som radikalt förenklade långväga handelsresor och krigståg.

Boken sätter in Birkas skepp i en omvärld av handelskontakter, den värld som skeppen rörde sig i. Birka framstår som en betydande sjöfartsstad i ett närmast världsomspännande handelsnät.

Ny forskning omvärderar mycket av det vi trott oss veta om vikingatiden. Det gäller inte minst handelsresorna i österled och kontakterna med slaverna och det bysantinska kejsarriket. Hur gick sjöresorna till? Hur långt kunde man egentligen ta sig med ett vikingaskepp på de ryska och ukrainska floderna?

Boken utgår från Sjöhistoriska museets nyligen avslutade utgrävningar av Birkas hamn. Fynden presenteras tillsammans med rekonstruktioner av skeppen och båtarna med deras rigg och segel de ”svenska” vikingaskeppen.

Boken är skriven av forskarna Dick Harrison, Jim Hansson, Amica Sundström, Charlotte Hedenstierna-Jonson, Klas Helmerson, Jens Lindström och Thomas Magnusson. Bakom bokprojektet står Sjöhistoriska museet och Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm tillsammans med Medströms Bokförlag.

Harrison, Hansson, Sundström, Hedenstierna-Jonson, Helmerson, Lindström & Magnusson:
Birkas skepp. Vikingatid på Östersjön
Medströms Bokförlag
Utkom 2018