Raoul Wallenberg och de internationella hjälpaktionerna i Budapest

Förövarna bestämmer villkoren - omslag

När Nazityskland ockuperade Ungern 1944 sändes folk till Budapest för att bygga upp hjälpaktioner, som Raoul Wallenberg och Röda korsets Friedrich Born. Andra fanns redan på plats. Schweizaren Carl Lutz, svensken Valdemar Langlet och den påvlige nuntien Angelo Rotta grep tillfället i flykten och gjorde vad de kunde, ibland med fara för eget liv.

Tillsammans genomförde de och många medarbetare den största samlade hjälpaktionen för judarna under Förintelsen. En av dem, Raoul Wallenberg, blev världsberömd och tillskrevs hjältestatus med en utbredd mytbildning som följd. Andra glömdes mer eller mindre bort. Först långt senare fick de berättigad uppmärksamhet.

Klas Åmark använder ny forskning och numera tillgängligt källmaterial för att ge en samlad bild av förutsättningarna för det internationella hjälparbetet i Budapest. Om Wallenberg har det skrivits mycket, men det finns ingen aktuell skildring av de olika hjälpaktionerna, vad de hade gemensamt och vad som skilde dem åt. Boken lyfter även fram nya fakta om finaniseringen av Wallenbergs humanitära aktion och om hur mytbildningen om honom utvecklats och förändrats över tid.

Klas Åmark är professor emeritus i historia vid Stockholms universitet. Han har på senare år bedrivit omfattande och tongivande forskning om Sveriges position under andra världskriget, och bland annat samordnat forskningsprogrammet ”Sveriges förhållande till nazismen, Nazityskland och Förintelsen”.

Klas Åmark:
Förövarna bestämmer villkoren. Raoul Wallenberg och de internationella hjälpaktionerna i Budapest
Albert Bonniers Förlag
Utkom 2016