I veckan undersöktes ett fält vid Kävlingeån med georadar. Det är något cirkelformat under jordbruksmarken som dragit till sig arkeologen och Kävlingebon Anders Ödmans intresse. [P4 Malmöhus]

https://sverigesradio.se/artikel/6140426