För att de genom ständigt och långsiktigt arbete förankrats lokalt och regionalt både publik- och näringslivsmässigt och skapat nya strategiska arbetsmodeller att inspireras av utsågs Marinmuseum i Karlskrona på onsdagseftermiddagen till Årets museum 2015.

Bakom utmärkelsen, som delas ut för nittonde gången, står Riksförbundet Sveriges museer tillsammans med Svenska ICOM (International Council of Museums).

– Marinmuseum i Karlskrona har på ett inspirerande sätt lyckats kombinera två viktiga ben i museernas arbete; att vara ett attraktivt besöksmål i ett levande kulturarv och vara en viktig mötesplats för den pågående samhällsdebatten. Det är en fantastisk prestation, säger Mats Persson, generalsekreterare för Riksförbundet Sveriges museer.

I sin motivering lyfter juryn särskilt fram Marinmuseums långsiktiga arbete på både lokal- och regional nivå och museets nyskapande pedagogiska förhållningssätt, bland annat i arbetet med Familjen Tillsammansson. Familjen har fått stå modell för museets genomgripande arbete med varumärket och identifiering av målgrupper.

– Museets framåtblickande arbete har inte bara inneburit att verksamheten fått förnyade fokusområden och strategiska arbetsmodeller. Arbetet har också lett till ökade besökssiffror och vidgade internationella nätverk vilket är ett mycket konkret kvitto på det fått effekter utanför museet, säger Charlotta Jönsson, sekreterare i Svenska ICOM och juryledamot.

Utmärkelsen Årets museum 2015 delades ut på Wenngarns slott i Sigtuna under invigningen av museernas Vårmöte, som i år arrangeras av Riksförbundet Sveriges museer tillsammans med Sigtuna museum, Destination Sigtuna och Riksutställningar. Vid ceremonin fick Marinmuseum ta emot priset, bestående av en glasskulptur designad av Bertil Vallien och ett diplom från kulturminister Alice Bah Kuhnke. Priset delas i år ut för nittonde gången.

Tidigare pristagare
2014: Göteborgs stadsmuseum
2013: Jamtli
2012: Kulturparken Småland
2011: Flygvapenmuseum
2010: Nordiska Akvarellmuseet
2009: Världskulturmuseet
2005: Värmlands museum
2004: Kulturen i Lund
2003: Moderna museet
2002: Malmö Museer
2001: Riksutställningar
2000: Textilmuseet i Borås
1999: Arkitekturmuseet
1998: Örebro läns museum
1997: Norrtälje konsthall
1996: Livrustkammaren
1995: Skaraborgs länsmuseum
1994: Judiska Museet