Den nedskjutna och bärgade DC 3:an har nu forslats på pråm ifrån Musköbasen till Norrköpings hamn och därifrån vidare till Malmen i Linköping. Efter mellanlagring på Malmen skall flygplanet visas upp på Flygvapenmuseet år 2010. [SR Östergötland]

https://sverigesradio.se/artikel/2100432