I Göteborg gräver arkeologer just nu ut ett flyktingläger ifrån 1940-talet. Det här är det senaste exemplet på det växande forskningsområde som kallas samtidsarkeologi. [Vetenskapsradion]

https://sverigesradio.se/artikel/2101746