Drakarnas kulturhistoria

En drake är en reptil av osedvanlig storlek och utgör den främsta av alla bestar, om vi ska tro bestiarierna, medeltidens illustrerade verk om djur och väsen. Just medeltidens bild av draken – ond och skrämmande, eldsprutande, vaktande över stora rikedomar – är nog den vi känner igen bäst från sagor och berättelser, medan draken i andra delar av världen och historien har stått för en positiv kraft.

Oavsett om draken använts för att skrämmas med eller tjänat som kejserligt ideal, har alla sorters folkslag i så gott som alla tider fascinerats av denna bevingade reptil. Vad beror det på? Hur kommer det sig att föreställningen om draken funnits över hela världen sedan historiens början?

Historikern Bo Eriksson berättar drakens kulturhistoria, från de allra äldsta myterna i Mesopotamien och vikingatidens Fafner fram till dagens vrålande och eldsprutande monsterreptiler i Game of Thrones. Det är en beskrivning av ett fenomen som förbinder oss med såväl människan i de första civilisationerna som folk världen över i modern tid, men också en skildring av människans försök att via vidunder förstå sig själv och sin plats i världen, historien och kosmos.

Bo Eriksson är docent i historia vid Stockholms universitet och har bland annat skrivit bland annat Den svenska adelns historia, Sturarna. Makten, morden och missdåden och Historien om Sverige. Del 1 Från istiden till renässansen. Han har medverkat i flera historiska TV-produktioner och tilldelades 2009 han Hertig Karls pris för sina insatser i att popularisera historieämnet.

Bo Eriksson:
Drakspår. På jakt efter världens mest kända reptil
Norstedts
Utkom 2023