Människor och målningar – måleri i hälsingegårdar under 1700-talet

Hälsinglands museum
15 juni 2024 – 18 januari 2025

Herrstugan i Mårtes i Edsbyn, Ovanåkers hembygdsgård. Foto: Peter Hoelstad

Herrstugan i Mårtes i Edsbyn, Ovanåkers hembygdsgård. Foto: Peter Hoelstad

Måleriet i 1700-talets hälsingegårdar blomstrade. Krigsåren var till ända, ekonomin började återhämta sig, gårdarna rustades och det byggdes nya. Väggar och tak fylldes av bibliska scener och fantastiska ornament, exotiska fåglar och blommor. Färg och dramatik blev bakgrunden till fest och kalas, sedelärande och kristliga berättelser fungerade som moraliska exempel ifall festen hotade att spåra ur. De bibliska figurerna bär ofta karolinerrockar, minnet av stormaktstidens många krig levde kvar.

Under 1800-talet revs ofta de äldre gårdarna och mycket av 1700-talets måleri försvann. Men Hälsinglands museum i Hudiksvall har bevarat en stor samling måleri och dessutom en hel uppbyggd miljö från 1758, herrstugan.

Utställningen Människor och målningar visar ett trettiotal större och mindre väggfält och bygger på doktorsavhandlingen Människor och målningar. Inredningsmåleri i hälsingegårdar 1750–1800 som museets antikvarie Lars Nylander la fram i början av juni.