Dalén med Aga-fyren. Kanske kärnkraftsmotståndaren Alfvén. Och var det inte någon som hette Svedberg? Men där stannar ofta kunskaperna om man frågar svenskar vad de vet om de svenska Nobelpristagarna i fysik och kemi.

Nobelpriset är i första hand något man förknippar med litteratur. Men Sverige har ett stolt naturvetenskapligt arv att vårda i Nobelprissammanhang.

I denna bok samlar författaren de åtta svenska pristagarna i fysik och kemi i en serie porträtt och berättar på ett populärvetenskapligt och enkelt sätt om deras forskningsinsatser. Hon sätter in dem i den tid de verkade och fick sina Nobelpris, och ger inte minst en bild av dem som människor. Bakom varje forskargärning finns ju ett människoöde, en unik person och en livsresa med sina särskilda framgångar och bakslag.

De åtta är Svante Arrhenius, Gustaf Dalén, Manne Siegbahn, The Svedberg, Hans von Euler-Chelpin, Arne Tiselius, Hannes Alfvén och Kai Siegbahn. Deras vetenskapliga insatser är fullt möjliga att förstå även för lekmän. Vissa av deras storverk är fortfarande till daglig nytta på sjukhus och i laboratorier, andra blev avgörande för att förklara atomernas samspel och kosmos dynamik.

Susanne Holmlund är kulturredaktör på Sundsvalls Tidning med ett förflutet inom vetenskapsjournalistik. Hon har tidigare gett ut Nanorevolutionen. Från Nobelpris till din vardag.

Susanne Holmlund:
De svenska Nobelpristagarna i fysik och kemi. Åtta porträtt
Santérus Förlag
Utkom 2015